Epistola către Romani finalizată

În sfârșit, am finalizat traducerea Epistolei către Romani. Am început-o în primăvară, probabil în aprilie, dar între timp am lucrat la alte două proiecte (traducerea unui curs în limba engleză și la scrierea unui capitol în Manualul de doctrine al Cultului Creștin Penticostal) și am fost într-o călătorie de 5 săptămâni în Romania (la ITP) și în Africa.

Am găsit, cum era de așteptat, că traducerea acestei epistole este mult mai dificilă decât traducerea evangheliilor sau a Faptelor apostolilor. De aceea și viteza de lucru a fost substanțial redusă.

Voi posta, în ceea ce urmează, traducerea primului capitol, cu mențiunea că textul nu a trecut prin furcile caudine ale vreunui revizor literar sau ale unui specialist în limba greacă.

Your feedback is welcomed!

EPISTOLA APOSTOLULUI PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 1

Salutul apostolic

1 Pavel, rob al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu, 2 pe care a promis-o mai dinainte prin profeții Săi, în Sfintele Scripturi. 3 Ea Îl prezintă pe Fiul Său, Isus Cristos Domnul nostru[1], născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, 4 iar în ce privește Duhul sfințeniei, rânduit[2] ca Fiul Puternic al lui Dumnezeu[3], prin învierea din morți. 5 Prin El am primit noi har și chemare apostolică[4] așa încât, pentru[5] Numele Lui, să aducem la o ascultare izvorâtă din credință[6] oameni din toate Neamurile, 6 între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Isus Cristos. 7 Tuturor celor ce sunteți în Roma, preaiubiți de Dumnezeu, chemați să fiți sfinți: Har și pace vouă, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Dorința lui Pavel de a vizita Roma

8 Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu, prin Isus Cristos, pentru voi toți, căci credința voastră este făcută de cunoscut[7] în toată lumea. 9 Martor îmi este Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, prin vestirea Evangheliei Fiului Său, că îmi aduc aminte de voi neîncetat, 10 și întotdeauna cer în rugăciunile mele ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit prilejul de a veni la voi. 11 Căci doresc mult să vă văd, ca să vă împart vreun dar duhovnicesc, spre întărirea voastră; 12 și aceasta pentru a fi îmbărbătați împreună, fiecare prin credința celuilalt – a voastră cât și a mea. 13 Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori mi-am propus să vin la voi ca să am și printre voi vreun rod, cum am și printre celelalte Neamuri, dar până în prezent am fost împiedicat. 14 Le sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor înțelepți, și celor neînțelepți. 15 Așadar, în ce mă privește, sunt gata să vă vestesc Evanghelia și vouă, celor din Roma.

Puterea Evangheliei

16 Mie nu mi-e rușine de Evanghelie[8], căci ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecărui om care crede – mai întâi a iudeului, apoi a grecului – 17 căci în ea se descoperă dreptatea lui Dumnezeu[9], din credință spre credință, după cum este scris: „Cel drept va trăi prin credință”[10].

Starea de păcat a omenirii

18 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei impietăți și a oricărei nedreptăți a oamenilor care, în nelegiuirea lor, suprimă adevărul, 19 fiindcă ce se poate cunoaște[11] despre Dumnezeu este vizibil în ei înșiși[12], căci Dumnezeu le-a arătat. 20 Într-adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, adică puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd clar de la crearea lumii, fiind înțelese prin lucrurile create, pentru ca ei să n-aibă nicio scuză. 21 Căci, deși L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au fost recunoscători, ci au ajuns pervertiți în gândurile lor, iar inima lor neînțeleaptă s-a întunecat. 22 Au pretins că sunt înțelepți, dar au ajuns nebuni 23 și au înlocuit[13] slava Dumnezeului nemuritor cu un chip ce se aseamănă cu omul muritor, cu păsări, patrupede și reptile.

24 De aceea i-a lăsat Dumnezeu pradă poftelor inimilor lor, spre necurăție, ca să-și necinstească[14] trupurile între ei. 25 Aceștia au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna, s-au închinat și au slujit creaturii în locul Creatorului, Care este binecuvântat în veci! Amin. 26 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă unor patimi rușinoase[15], căci femeile lor au înlocuit fireasca relație intimă[16], cu una împotriva firii. 27 Tot așa și bărbații, renunțând la fireasca relație intimă cu femeia[17], s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit bărbați cu bărbați fapte rușinoase și au primit în ei înșiși răsplata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28 Și, pentru că n-au găsit de cuviință să-L recunoască pe Dumnezeu[18], Dumnezeu i-a lăsat pradă unei minți lipsite de judecată, ca să facă lucruri nepotrivite. 29 Astfel, sunt plini de orice nedreptate,[19] nemernicie, lăcomie, răutate; plini de invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, dușmănie; sunt bârfitori, 30 defăimători, urâtori de Dumnezeu, obraznici, îngâmfați, lăudăroși, iscusiți în cele rele, neascultători de părinți, 31 fără minte, fără cuvânt, fără dragoste firească,[20] fără milă. 32 Aceștia, cu toate că au cunoscut hotărârea dreaptă a lui Dumnezeu că cei care fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, nu numai că le fac, ci îi și aprobă pe cei care le fac.

______________________

[1] 1:3 Cuvintele Isus Cristos Domnul nostru apar în textul grecesc la sfârșitul versetului 4, topică ce ar rezulta într-o citire greoaie în limba română și ar necesita introducerea unor cuvinte auxiliare explicative. Mutarea cuvintelor dintr-un verset în altul nu este recomandată decât atunci când topica din limba în care se traduce cere neapărat o rearanjare a ordinii cuvintelor.

[2] 1:4 Sau declarat.

[3] 1:4 Lit. Fiul lui Dumnezeu cu putere. Întrucât locuțiunea prepozițională „cu putere” (gr. ἐν δυνάμει) are aici rolul unui adjectiv, descriind o calitate a Fiului lui Dumnezeu, ea poate fi tradusă prin adjectivul „puternic”, așa cum recomandă BDAG 723, s.v. ὁρίζω 2b. Isus a fost dintotdeauna Fiul lui Dumnezeu dar, la învierea Sa, a fost declarat Fiul Puternic al lui Dumnezeu.

[4] 1:5 Lit. apostolat. Explicat pentru claritate.

[5] 1:5 Sau de dragul, în beneficiul.

[6] 1:5 Lit. o ascultare a credinței. Modificat pentru claritate. Genitivul πίστεως trebuie înțeles ca un genitiv de sursă, credința fiind sursa ascultării. Vezi BDAG 1028, s.v. ὑπακοή, 1b.

[7] 1:8 Gr. καταγγέλλεται = este vestită, în sensul că este anunțată mereu și mereu (verbul este la prezent indicativ, diateza pasivă), în felul acesta răspândindu-se în toată lumea. Modificat pentru a evita interpretarea cuvântului vestită ca adjectiv, cu sensul de „renumită”.

[8] 1:16 Unele mss conțin: Evanghelia lui Cristos.

[9] 1:17 Genitivul „a lui Dumnezeu” (gr. Θεοῦ) trebuie înțeles aici ca un genitiv de sursă: o dreptate a cărei sursă este Dumnezeu și pe care El o oferă omului.

[10] 1:17 Sau Cel care este drept prin credință va trăi. Citat din Hab 2:4.

[11] 1:19 Sau ceea ce este cunoscut.

[12] 1:19 Sau cunoscut printre ei.

[13] 1:23 Verbul ἀλλάσσω are și sensul de a schimba, a transforma, a altera ceva, dar aici sensul este acela de a înlocui.

[14] 1:24 Avem aici o utilizare epexegetică a infinitivului precedat de articolul τοῦ (τοῦ ἀτιμάζεσθαι), în sensul că acest infinitiv explică ce înseamnă ca omul să fie lăsat pradă poftelor.

[15] 1:26 Sau josnice.

[16] 1:26 Lit. întrebuințarea firească, cu referire la relațiile intime și/sau funcțiunea reproductivă a femeii. Modificat atât pentru claritate, cât și din rațiuni stilistice.

[17] 1:27 Lit. întrebuințarea firească a femeii. Modificat pentru claritate și din rațiuni stilistice.

[18] 1:28 Lit. să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor. Sensul propoziției poate fi redat pe scurt: să-L recunoască pe Dumnezeu, așa cum sugerează BDAG 369, s.v. ἐπίγνωσις, și așa cum apare în CSB, ESV și NASB.

[19] 1:29 Unele mss adaugă: desfrâu.

[20] 1:31 Unele mss adaugă: neînduplecați.

Publicitate

Despre traducerenoultestament

pasionat de textul biblic
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

8 răspunsuri la Epistola către Romani finalizată

 1. Marius M zice:

  Felicitari, a traduce carte Romani. Nu este usor de facut, este o stiinta si o arta care ori cit ai straduii, nu va fii perfecta. Dar , incercam sa o facem cu convingerea ca suntem correct in traducerea si transmiterea cuvintului in limba care o representam. Domnul sa va dea intelepciune si cunoastere in continoare in lucrare care o faci!

  Intrebare , in versutul 1 este scris “Pavel, rob al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol”….. Dece nu” Pavel, rob al lui Isus Cristos”?

  Stiu, stiu , se cam spune ca cel mai vechi si cel mai bune manuscripts (de aici o sa scriu in Engleza fiindca mie mai usor) it is written Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ (I.e. Christ Jesus). The second reason that usually follows is because most of Paul’s writings begin with “Christ Jesus” and not “Jesus Christ.”

  Have you considered all the manuscripts? How many is enough to convince you otherwise? Certainly, a majority is not enough because “manuscripts need to weighed not counted.” So my question is, How much weight does 99.5% of manuscripts have? Yes, 99.5% of manuscripts write “Jesus Christ” in Romans 1:1. To be more specific only 4 Greek manuscripts “Christ Jesus.” Only 4!!! 2 of them are from the 4th century and 2 of the MS are from the 11th century. That’s it! All the rest including Codex Sinaiticus, Codex A both from the 4th Century read “Jesus Christ.”

  Cornilescu, Biblia din Iasi (1874), si cred ca toate Biblile in Romana scrie asa cum 99.5% din Manuscripts say “Jesus Christ.” Avem in Romania un Noul Testament foarte rar si foarte valorous. Este de valuare fiindca numai 60 de complet NT manuscrise in limba Greaca exista in toata lumea si o avem in Romania!!! Si Mai exact Manuscript 2554, Daca merji la Romanian Academy in Bucharest puteti sa vedeti “Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ χριστοῦ” acolo este un alt Manuscript 2767 care zice “Jesus Christ.” Ari fii mult de spus despre acest 2 manuscripts, dar nu e timpul.

  Deci dece sa scimbam ce este sris? Doar si the Tyndale House Greek New Testament (2017) a adoptat traducerea “Jesus Christ”. Singura care e diferita este the Nestle-Aland 28th edition, dar si e ava fii schimbata in curand. Eu personal cred ca cind va fii complectat “Editio Critica Maior” (ECM) in Romani , si e ava avea “Jesus Christ”,

  Cititi ce zice Tyndale House In Cambridge regarding Romans 1:1
  http://www.tyndale.cam.ac.uk/thgnt_blog/2017/06/06/romans-11-and-manuscript-tendencies/

  dar pina atunci sa “Veniţi totuşi să ne judecăm” (Isa 1:18) (Engleza mi-e se pare ca intelus e mai corect) impreuna ce e correct, daca nu vom fii asa cum a zis Domnul Isus „….They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch.” Matthew 15:14.
  Va las cu Marcu 7:16 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.” Si sa nu se zice despre noi „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Luca 23:34
  Domnul sa ne ajute!!!

  Apreciat de 1 persoană

  • Marius,
   I will give my answer to your comment in English, so that I make sure you fully understand my position.

   From the beginning of this project, I have made known that I was following the NA28 edition of the Greek New Testament. It is the standard scientific edition of the original text of the NT and is used by a great majority of translators (Romanians and non-Romanians alike). The Tyndale House Greek New Testament (THGNT) which you seem to acclaim is something new. I’m sure over the next years THGNT will bring some corrections to a few errors of judgement on the part of the NA editors (nobody is perfect!), but I don’t think it will undermine their credibility. That being said, let’s see what the problem is with the Lord’s name in Rom 1:1.

   It is true, an overwhelming majority of manuscripts (let’s accept your percentage of 99.5%) have the Lord’s name as Jesus Christ. It was the decision of the NA editors to slightly favor the minority text on two grounds: 1) It is more difficult and, therefore, more likely to be the original; and 2) it is more Pauline, in the sense that preserves Paul’s prefered order of the two names: Christ Jesus.

   I have read the article you recommended on Dr. Dirk Jongkind’s position. He may have a point in what he is saying. But my question for you is: What difference it makes whether it is Christ Jesus or Jesus Christ? The fact that Paul himself uses both forms is an indication that for him both forms have the same theological value.

   You seem to give a lot of credit to THGNT (You say: Doar si the Tyndale House Greek New Testament (2017) a adoptat traducerea “Jesus Christ”) as it was the God given edition. In defending the THGNT over NA28 you make the false statement that NA28 is the only edition of the GNT that has Christ Jesus instead of Jesus Christ. Without having done any research on this, I just want to let you know that the 2nd edition of the UBS text (1968) has Christ Jesus as well, which proves that the respective form is not a novelty.

   If the THGNT is your standard edition, that’s OK with me! It’s your choice! But I wonder how you will react when the THGNT will not meet your expectations. Rest assured that there is no perfect GNT edition. They are all perfectible, including the THGNT, because, in all cases, the text is decided by humans. Knowing this, why should I decide a priori that the THGNT is superior to NA28?

   Finally, I don’t know what to make of your last two paragraphs (“judecata”, “blind leaders”, “urechi de auzit”, “Tată iartă-i, că nu știu ce fac!”). It sounds like a condemnation on all translators who are using NA28. Can we store our passions and use them only in those places where the true doctrine is in jeopardy? Most certainly, this is not the case! Otherwise, you would be entitled to find fault even in Paul who is inconsistently using both forms.

   P.S. – When I come to Atlanta, maybe we’ll find time to discuss more on the GNT editions.

   Apreciat de 1 persoană

 2. Marius M zice:

  Thank you for the response, I agree with you I was quite harsh in my verses that I gave at the end of my comment. Please forgive me for that, yes I was making a point about the NA28 text if you check those verses that I referenced they are not in the NA28 text. Forgive me for implying that the condemnation would fall on you or anything of that matter. Like I said from the beginning, translation is not an easy task and I do appreciate the work that is being done in Romanian for this.
  If you check the other salutations of Paul in the New Testament almost all of them begin the salutation as” Jesus Christ,”, not” Christ Jesus.” The two exceptions I believe are Philemon and 2nd Timothy. When I say that almost all of Paul’s salutations have Jesus Christ, I’m referring to 95% and above Greek New Testament manuscripts. The na28 text of course would say otherwise. I am not necessarily promoting the Tyndale house Greek New Testament, however it is a step towards the Byzantine text of the Greek New Testament. So you can understand where I’m coming from, I do believe that in the mid-twentieth century the pendulum swung towards the so-called alexandrian text type. Well, because of research done in the last 10 to 20 years the pendulum is now swinging not necessarily towards the Byzantine but a more honest eclectic approach.
  As far as your question of what difference does it make? I can accept that as a valid rhetorical question. Although I do believe there is some research to be done in that area. It may not be worth your time or my time to do so, but knowing that Paul also read the Septuagint of the Old Testament, you will see that the reference of the name of the Lord is in various formats. So when Paul references the Messiah, he references the eternal godhead and the Risen Messiah in different ways. If, and that is a big IF there is any significance to the word order of Jesus Christ I believe it has something to do with that.
  May God bless you and help you with your translation work. To reiterate, I believe you are doing an good work.

  Apreciat de 1 persoană

 3. Bogdan O. zice:

  Interesantă observația [3]. Și mai interesant este că și în românește e posibilă contrucția. De exemplu în următorul citat din Amintiri din copilărie: „Și părintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și cu bunătate mai era!”

  Apreciază

 4. painustiu zice:

  Pacea Domnului
  Pornind de la cautarea de informatii legate de domeniu am dat de acest blog si am avut surpriza sa va descopar in proiectul de traducere al Noului Testament despre care am discutat cand ne-am intalnit ” intamplator ” prin vara (iunie ) la o nunta unde am discutat mai intai despre traducerile in limba romana a Bibliei sau parti din ea pornind de la o intrebare a mea legata de acest lucru. Mi-ati raspuns ca nu ati aprofundat aceasta tema si ati ramas mirat de unele informatii pe care vi le-am dat urmand sa va trimit o lista cu versiunile de Biblii sau parti din ea de care am cunostinta. Apoi dvs mi-ati impartasit ca sunteti implicat in traducerea Noului Testament dupa editia Nestle Aland 28.
  Acum descoperind acest blog si uitandu-ma putin prin el am parcurs o parte din mostra prezentata din Cartea Romani.
  Dar mai intai o constatare a mea: desi nu cunosc limba greaca totusi consult in paralel mai multe editii ale textului NT sa vad cum au tradus si altii (in romaneste evident) si am ramas surprins de multitudinea de feluri de traducere pana acolo ca unele in anumite locuri sunt chiar sa zicem hazlii (de exemplu Badilita cand se refera la textul referitor la perioada de dinainte de potop a tradus ca oamenii ” infulecau „). Si cu toate ca asa cum am zis ca nu cunosc limba greaca totusi cand este vorba de alte versiuni caut sa compar intre ele pasajele si sa-mi fac o imagine a intelegerii cat mai corecte avand ca etalon deocamdata pe Cornilescu.
  Revenind la cartea Romani la versetul 20 ultima parte unde ati tradus ” pentru ca ei să n-aibă nicio scuză ” mi s-a parut cam nepotrivit deoarece m-am gandit eu ca Dumnezeu nu isi demonstreaza dumnezeirea ca sa nu ne putem apara pentru cazul cand nu Il acceptam ci pentru a-L cunoaste pe El si astfel sa Il acceptam . Deci mi se pare mai potrivit cum a tradus Cornilescu ” asa ca nu se pot dezvinovati ” adica la judecata nu vor putea invoca lipsa de informatii despre Dumnezeu care sunt prezente peste tot.
  Pe de alta parte Cornilescu traduce ” cand te uiti cu bagare de seama la ele ” iar dvs ati tradus ” fiind înțelese prin lucrurile create” ceea ce inseamna ca toti doar uitand-use fara o analiza la lucrurile inconjuratoare ajung la concluzia ca sunt facute de Dumnezeu (din cunostintele noastre stim ca sunt multi care nu sunt convinsi asa de usor de aceste realitati) pe cand Cornilescu traduce ca trebuie sa te uiti cu bagare de seama adica sa te focalizezi , sa cercetezi, asupra lucrurilor inconjuratoare. Astfel pe mine ma mira ca cu toate ca si Cornilescu si presupun ca si dvs ati avut echivalentul in limba greaca al cuvintelor CU BAGARE DE SEAMA totusi nu ati tradus ” Cu bagare de seama” sau echivalent.
  Cred ca am pierdut e mailul pe care mi l-ati dat atunci asa ca va rog sa mai m-il dati o data.
  Am relatat cele de mai sus din punctul meu de intelegere.
  Dumnezeu sa va ajute la finalizarea proiectului !

  Apreciază

  • Îmi aduc aminte că am discutat cu cineva despre proiectul de traducere a Bibliei, dar în momentul acesta nu-mi pot aminti nici cu cine am discutat, nici care a fost întrebarea la care nu am putut răspunde pe loc. Mi-am forțat memoria să asociez o fizionomie cu discuția avută, dar… degeaba. Poate mă ajutați să-mi amintesc.

   În ce privește v. 20 din Romani 1, iată răspunsul meu:

   Cuvintele „când te uiți cu băgare de seamă la ele” nu există în ediția critică NA28. Cornilescu le ia din traducerea în franceză a lui Louis Segond, chiar amplificând acel surplus din Segond. O consultare a altor traduceri în limba română vă va convinge de faptul că versiunea Cornilescu este singura traducere în limba română care conține aceste cuvinte.

   Cu privire la ultimele cuvinte ale versetului „pentru ca ei să n-aibă nicio scuză”, traducerea mea este corectă. În greacă, prepoziția εἰς urmată de un infinitiv (în cazul nostru τὸ εἶναι, a fi) exprimă cauzalitate. Alte traduceri atenuează forța acestei construcții gramaticale, traducând: „așa încât să n-aibă nicio scuză”, sau „astfel, încât nu se pot dezvinovăți”, dar originalul spune literal: „ca ei să fie fără scuză”. Deci, Dumnezeu permite ca însușirile nevăzute ale Lui să fie văzute clar (un joc de cuvinte între „nevăzute” și „se văd clar”) cu scopul ca cei ce nu vor să creadă să nu aibă nicio scuză în ziua judecății.

   Email-ul meu este jrtipei@yahoo.com

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s