Stadiul traducerii Noului Testament

De la ultima postare pe care am făcut-o în urmă cu mai bine de două luni, am tradus epistolele apostolului Pavel către corinteni. Calculat după numărul de versete traduse, până la ora actuală am tradus peste 80% din conținutul întregului Nou Testament. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în următoarele 3-4 luni voi încheia acest demers dificil, dar deosebit de plăcut și plin de împlinire.

Am găsit că greaca epistolelor lui Pavel către corinteni are un grad mediu de dificultate, cu precizarea că a doua epistolă mi-a dat mai mult de furcă decât prima. Textul mi s-a părut mai greoi, atât în ce privește numărul cuvintelor rare, cât și în ce privește structura propozițiilor.

Vă ofer mai jos o mostră de traducere, capitolul 2 din 2 Corinteni, cu precizarea că la v. 14 s-ar putea să mai șlefuiesc textul. Las mai întâi să treacă prin mâna revizorilor literari. După aceea, … vom vedea.

Ca întotdeauna, aștept comentariile dvs.

2 Corinteni, Capitolul 2

1 Așadar, am hotărât în mine însumi să nu mă mai întorc la voi cu întristare[1]. 2 Fiindcă, dacă vă întristez din nou, cine este cel care să mă înveselească, dacă nu cel întristat de mine?[2] 3 Și v-am scris[3] lucrul acesta pentru ca, la venirea mea[4], să nu am parte de întristare de la cei care ar trebui să-mi facă bucurie, convins fiind, cu privire la voi toți, că bucuria mea este a voastră a tuturor. 4 Căci din multă mâhnire și cu strângere de inimă v-am scris, printre multe lacrimi, nu ca să fiți întristați ci, dimpotrivă[5], să cunoașteți dragostea mereu crescândă[6] pe care o am față de voi.

Iertarea pentru cel care a păcătuit

5 Iar dacă cineva[7] a produs întristare, nu pe mine m-a întristat, ci pe voi toți – cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult[8]. 6 Pentru unul ca acesta, pedeapsa dată de cei mai mulți este suficientă, 7 așa că este mai bine pentru voi să-l iertați și să-l mângâiați, ca nu cumva să fie copleșit[9] de prea multă întristare. 8 De aceea, vă îndemn să vă reafirmați[10] dragostea față de el. 9 Căci pentru aceasta v-am și scris: ca să vă pun la încercare și să știu dacă sunteți ascultători în toate[11]. 10 Pe cine iertați voi îl iert și eu; pentru că și eu, dacă am iertat ceva, de dragul vostru am iertat, în prezența lui Cristos, 11 ca să nu fim înșelați de Satan[12], fiindcă nu suntem în necunoștință de planurile[13] lui.

Neliniștea și ușurarea lui Pavel

12 Când am venit la Troa[14] pentru Evanghelia lui Cristos și mi s-a deschis o ușă[15] în Domnul, 13 n-am avut liniște în duhul meu, pentru că nu l-am găsit pe Titus, fratele meu, ci, luându-mi rămas bun de la ei, am pornit spre Macedonia. 14 Mulțumire fie adusă lui Dumnezeu care, în Cristos, ne poartă întotdeauna în procesiunea triumfală[16] și răspândește prin noi, în orice loc, mireasma[17] cunoașterii Lui. 15 Căci noi suntem înaintea lui Dumnezeu o plăcută mireasmă[18] a lui Cristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii[19] și printre cei care sunt pe calea pierzării; 16 pentru unii o mireasmă de la moarte spre moarte[20], iar pentru alții o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este destoinic pentru aceste lucruri[21]? 17 Căci noi nu suntem ca cei mulți[22], care fac negustorie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, în Cristos, noi vorbim înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate, ca din partea lui Dumnezeu.

________________________

[1] 2:1 Majoritatea exegeților cred că Pavel face aluzie la o vizită anterioară pe care le-o făcuse corintenilor, neconsemnată în Faptele Apostolilor, vizită care s-a încheiat într-o manieră dramatică în ce privește relația apostolului cu biserica din Corint.

[2] 2:2 Traducerea prin echivalentul dinamic exprimă și mai clar ideea: Fiindcă, dacă vă întristez din nou, cine ar mai rămâne ca să mă înveselească pe mine?

[3] 2:3-4 Referirea este probabil la o scrisoare anterioară, numită „scrisoarea aspră”, pe care apostolul le-a scris-o în perioada dintre scrierea celor două epistole canonice.

[4] 2:3 Lit. atunci când voi fi venit (ἐλθὼν, participiu aorist). Modificat pentru claritate. Cu privire la această vizită pe care apostolul o anunță aici, vezi și 2 Cor 12:14; 13:1.

[5] 2:4 Adverbul dimpotrivă derivă aici din conjuncția puternic contrastantă avlla,, ci.

[6] 2:4 Lit. dragostea pe care o am tot mai din belșug față de voi. Din rațiuni stilistice, am înlocuit adverbul tot mai din belșug cu adjectivul mereu crescândă, păstrând ideea de creștere a acestui sentiment.

[7] 2:5 Opinia majoritară este că prin acest cineva se face referire la incestuosul din Corint (vezi 1 Cor 5:1-5).

[8] 2:5 Sau ca să nu exagerez. Lit. ca să nu (vă) împovărez (cu cuvinte). Modificat pentru claritate.

[9] 2:7 Gr. καταποθῇ, înghițit, devorat, consumat. Modificat din rațiuni stilistice.

[10] 2:8 Sau să decideți să-l iubiți. Ambele variante sunt recomandate de BDAG 579, s.v. κυρόω 2.

[11] 2:9 Lit. ca să vă cunosc rezultatul încercării, dacă sunteți ascultători în toate. Modificat pentru claritate. Substantivul δοκιμή, folosit aici, se traduce prin test/încercare sau rezultatul încercării (BDAG 256, s.v. 1 și 2).

[12] 2:11 Sau ca Satan să nu profite de noi.

[13] 2:11 Sau modul lui de a gândi.

[14] 2:12 Un oraș în partea de NV a peninsulei Asia Mică, locul în care Pavel avusese mai înainte vedenia cu omul din Macedonia (Fap 16:8-9).

[15] 2:12 „A se deschide o ușă” (gr. ἀνοίγειν θύραν ) este un idiom pentru crearea unei oportunități. Întrucât această oportunitate este caracterizată ca fiind „în Domnul”, devine clar că Pavel se referă la o oportunitate de a vesti Evanghelia.

[16] 2:14 Cuvintele „care ne poartă în procesiunea triumfală” sunt traducerea unui singur cuvânt grecesc, participiul θριαμβεύοντι. Imaginea provine din domeniul militar când, în cadrul unei procesiuni triumfale, împăratul sau generalii săi învingători purtau câțiva captivi în carul lor, ca o marcă a victoriei obținute. Apostolul Pavel este confortabil cu rolul de captiv pe care îl are în procesiunea triumfală a Evangheliei, care înaintează spre marginile pământului. Deși captiv al lui Cristos (vezi „în Cristos”), apostolul este părtaș la biruința Acestuia. Sensul acesta al verbului este recomandat de BDAG 459, s.v. θριαμβεύω 1.a. și de TDNT, vol. III, 159-160, s.v. θριαμβεύω. O altă traducere, mai puțin potrivită în contextul epistolei, este: care întotdeauna ne face să triumfăm (rom. BTF; engl. KJV). Traducerile care menționează conducerea la biruință (rom. BRC, GBV, NTR, VBA, VBOR, VBRC) sunt eronate, întrucât verbul în speță nu face referire la victorie, ci la triumful de după victorie.

[17] 2:14 Gr. ὀσμή, miros, odor, mireasmă, fără a se preciza dacă mirosul este unul plăcut sau neplăcut. În v. 16, această mireasmă care este „cunoașterea lui Dumnezeu”, are dublu efect asupra celor care vin în contact cu ea: oferă viață celor care sunt pe calea mântuirii și moarte celor care sunt pe calea pierzării.

[18] 2:15 Gr. εὐωδία, mireasmă plăcută, spre deosebire de termenul folosit în v. 14 și 16.

[19] 2:15 Lit. se mântuiesc sau sunt în curs de a fi mântuiți. Participiul prezent σωζομένοις nu descrie aici oameni care sunt deja mântuiți, ci oameni care sunt în procesul de a fi mântuiți. Am adoptat aici traducerea lui Cornilescu, cei ce sunt pe calea mântuirii, întrucât surprinde foarte bine aspectul continuu al participiului prezent. Vezi și Ralph P. Martin, 2 Corinthians (WBC), Waco TX, Word Publishing, 1986, p. 48. La fel și cu participiul ἀπολλυμένοις, cei care pier sau cei care sunt în curs de a pieri. Pentru „cei care sunt pe calea pierzării”, vezi și 4:3.

[20] 2:16 Sensul este: o mireasmă a morții care duce la moarte. La fel, o mireasmă a vieții care duce la viață.

[21] 2:16 Cu referire la totalitatea acțiunilor care caracterizează misiunea lui Pavel.

[22] 2:17 Unele mss conțin: ca ceilalți.

Publicitate

Despre traducerenoultestament

pasionat de textul biblic
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s